Hoe ziet MountainShield Alumexx in de toekomst?

Het fonds heeft de positie in Alumexx verkleind, maar is nog steeds houder van bijna één vijfde van de onderneming. Wij blijven hoge verwachtingen houden voor 2019. Het besluit om onze positie in Alumexx te verkleinen is dan ook niet gebaseerd op een verminderd vertrouwen in het aandeel, maar stoelt op onze wens tot een betere balans binnen het beleggingsfonds. Wanneer de adviezen uit onze open brief worden opgevolgd, kunnen wij in de toekomst onze positie wellicht opnieuw vergroten.

Naar onze overtuiging biedt de markt voor klimmaterialen in de toekomst sterke groeimogelijkheden. Er is een sterke trend waarneembaar richting toenemend thuisgebruik van klimmaterialen. De waardeketen van klimmaterialen beslaat meerdere schakels. Aluminium dient te worden ingekocht en vervolgens omgezet te worden van grondstof naar eindproduct. Hierna wordt het eindproduct ontvangen, opgeslagen en vervolgens via de juiste verkoopkanalen verspreid. Marketing en naamsbekendheid spelen een rol aan de verkoopzijde, terwijl fabricage en productontwikkeling het begin van de waardeketen beslaan. ASC is op dit moment actief in de gehele waardeketen. In de markt voor klimmaterialen is er in de Benelux op dit moment één marktleider. Verder is de markt erg gefragmenteerd; de partijen die hier actief zijn, zijn overwegend van geringe omvang en/of zijn slechts actief in een beperkt deel van de gehele waardeketen. 

De verwachting is dat zich de komende jaren een omvangrijke consolidatie zal voordoen, waardoor grotere combinaties ontstaan, die geleidelijk actief zullen worden in de gehele keten. Alumexx wil met haar groeistrategie in dit proces een belangrijke rol spelen en zich daarmee ontwikkelen tot een grote speler op de Nederlandse en Europese markt.

Om succesvol te blijven in de markt van klimmaterialen vereist deze (internationale) groeistrategie omvangrijke financiële middelen om te investeren met als doel in een zo groot mogelijk deel van de waardeketen van klimmaterialen vertegenwoordigd te zijn. Wij juichen toe dat de vennootschap de positie van de Alumexx Producten in de markt wil versterken, enerzijds door middel van autonome groei en anderzijds door middel van gerichte strategische overnames in binnen- en buitenland. Dat betekent dat nieuwe schakels kunnen worden toegevoegd of bestaande worden versterkt, zoals productie, innovatie, webshops, verzending, alsmede een vergroting van het aantal eindproducten. Naast de toevoeging en versterking van schakels in de waardeketen kan de positie ook worden uitgebreid door gerichte overnames van bedrijven in binnen- en buitenland en optimale inzet van nieuwe technologie. Innovatie blijft van groot belang om de technologische voorsprong te behouden of te vergroten. 

Overige vragen over deze positie worden uiteraard door ons beantwoord, zoals iedere vraag van participanten door ons altijd naar tevredenheid wordt afgehandeld. Participanten van het MountainShield Capital Fund prijzen het management regelmatig om de snelle en goede service. Wij vinden het erg belangrijk dat participanten een vast aanspreekpunt hebben en de mensen achter het fonds leren kennen. Een beleggingsfonds leiden is wat ons betreft meer dan alleen een goed rendement. Persoonlijk contact en transparantie zijn voor ons erg belangrijk. Graag helpen wij daarom ook u zo spoedig mogelijk zodat uw vragen omgezet worden in duidelijke antwoorden.