Alumexx in de portefeuille van MountainShield

Een aanzienlijk deel van de portefeuille van MountainShield bestaat uit deelnemingen in illiquide kleine beursfondsen waarvan de waarde lastig is vast te stellen. In hoeverre is MountainShield in staat de belangen van zittende participatiehouders te waarborgen bij eventuele (significante) onttrekkingen aan het fonds?

De portefeuille van MountainShield Capital Fund is verdeeld over 30% largecaps, 40% midcaps en 30% smallcaps. MountainShield is een maandelijks verhandelbaar beleggingsfonds. Dat betekent dat beleggers iedere 1e van de maand kunnen toetreden (gelieve 5 werkdagen van tevoren aan te geven middels het inschrijfformulier). Participanten kunnen ook maandelijks weer uittreden. 

Het Fondsmanagement van MountainShield hecht waarde aan liquiditeit. In het prospectus van MountainShield is daarom opgenomen dat ten minste 5% van het totale Fondsvermogen in liquide middelen aangehouden dient te worden. In de praktijk is het percentage liquide middelen echter altijd ver boven het gestelde minimum geweest. Op 30 juni 2016 was het percentage liquide middelen 60,36% van het totale fondsvermogen (zie halfjaarverslag 2016). Op 31 december 2016 was het percentage liquide middelen 54,60% van het totale fondsvermogen (zie jaarverslag 2016). Op 30 juni 2017 was het percentage liquide middelen 28,50% van het totale fondsvermogen (zie halfjaarverslag 2017). Op 31 december 2017 was het percentage liquide middelen 36,08% van het totale fondsvermogen (zie jaarverslag 2017). Op 30 juni 2018 was het percentage liquide middelen 39,80% van het totale fondsvermogen (zie halfjaarverslag 2018). 

Dankzij de liquide middelen is er voldoende ruimte voor uittreders, maar vooral ook voor nieuwe kansen in de markt. De Fondsbeheerder houdt met het oog op risicomanagement graag een gedeelte van het totale fondsvermogen liquide om in te kunnen spelen op plotselinge ontwikkelingen op de beurs. Onverwachte koersbewegingen bieden kansen voor de oplettende belegger.