Hoe groot is risico van speculatieve handel en irrationele koersbewegingen?

Alumexx heeft bewust gekozen voor stabiliteit in de eigendom, om de onderneming de komende jaren ongestoord te kunnen ontwikkelen. Directeur-grootaandeelhouder Jeroen van den Heuvel zal 30 maanden lang helemaal geen aandelen verkopen. Tegenover de stabiliteit in de eigendom staat mogelijke volatiliteit in de koersontwikkeling. Zolang aandeelhouders slechts zeer beperkt aandelen mogen verkopen, zijn er relatief weinig aandelen voor vrije verhandeling beschikbaar. Eenzijdige vraag of aanbod van aandelen bij een beperkt aantal beschikbare aandelen kan leiden tot grote koersuitslagen. Wie uit speculatieve motieven deelneemt en zich door de waan van de dag(handel) laat leiden, doet dat voor eigen risico.