Moeten beursgenoteerde bedrijven via een reverse listing zich ook aan de regels houden?

Het klopt niet dat bedrijven die via een reverse listing naar de beurs gaan zich niet aan de regels hoeven te houden. Wie beursnotering verkrijgt moet zich vanaf dag 1 aan de voor beursgenoteerde ondernemingen geldende regels houden. Koersgevoelige informatie moet onverwijld aan beleggers worden meegedeeld.
Het is juist dat veelal geen IPO prospectus noodzakelijk is. Echter, bij de reverse listing van bijvoorbeeld het Nederlandse Alumexx is een uitgebreid informatiememorandum verstrekt.