Wat was de rol van Selwyn Duijvestijn bij de reverse listing van Alumexx?

Het vinden van een juiste kandidaat voor een reverse listing kan op drie verschillende manieren tot stand komen. In het geval van Inverko kon het bedrijf als lege beurshuls worden doorverkocht aan een partij die hier veel ervaring mee heeft, dit is de minst ambitieuze mogelijkheid. Op de tweede plaats zou de raad van bestuur een andere eigen onderneming kunnen inbrengen. Als derde mogelijkheid bestaat een reverse listing via een onderneming uit het netwerk van de bestuurder of commissaris. Voor de belegging van het MountainShield Capital Fund in de lege beurshuls was het van uitermate groot belang dat er een goede kandidaat voor een reverse takeover werd gevonden.

Selwyn Duijvestijn in de Raad van Bestuur

Selwyn Duijvestijn is destijds bij een aandeelhoudersvergadering toegetreden tot de Raad van Bestuur. Simon Jost trad toe tot de Raad van Commissarissen. Alle eerdere betrokkenen zijn afgetreden en niet meer betrokken bij het bedrijf. Omdat het van dusdanig groot belang was dat er de juiste mogelijkheid wordt gekozen om de belegging in Inverko tot het beste einde te brengen en het meeste rendement te realiseren, was noodzakelijk om de juiste personen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen te hebben. Selwyn Duijvestijn heeft uitgebreide kennis van de beurswereld en Simon Jost is als internationaal ondernemer een zeer goede compagnon. De belangrijkste taak was om de kosten laag te houden en een geschikte reverse takeover kandidaat te vinden. Dankzij het uitgebreide netwerk van beiden werden hierin geen problemen voorzien. Zodra er concrete gesprekken plaatsvonden, werd dit middels een persbericht door Inverko kenbaar gemaakt.

Minimale bezoldiging om kosten laag te houden

Om de kosten van de vennootschap tot een minimum te houden was er gekozen voor een minimale bezoldiging. Selwyn Duijvestijn ontving € 800 per maand als onkostenvergoeding voor zijn CEO-schap en Simon Jost ontving € 400 per maand als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Beiden behalen voldoende salaris uit andere succesvolle inspanningen. Het is voor een beursgenoteerde onderneming verplicht om een bezoldiging te hanteren, maar op deze manier werden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Behalve Duijvestijn en Jost waren er geen andere bestuurders en commissarissen. Andere kosten werden hoofdzakelijk gemaakt om de beursnotering te behouden en bestaan uit fees voor Euronext, AFM en bancaire zaken.